ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com.ng
N1,100.00NGN
1 سال
N1,100.00NGN
1 سال
N1,100.00NGN
1 سال
.org.ng
N1,100.00NGN
1 سال
N1,100.00NGN
1 سال
N1,100.00NGN
1 سال
.com
N3,500.00NGN
1 سال
N3,500.00NGN
1 سال
N3,500.00NGN
1 سال
.net
N5,000.00NGN
1 سال
N5,000.00NGN
1 سال
N5,000.00NGN
1 سال
.org
N4,500.00NGN
1 سال
N4,500.00NGN
1 سال
N4,500.00NGN
1 سال
.info
N4,500.00NGN
1 سال
N4,500.00NGN
1 سال
N4,500.00NGN
1 سال
.biz
N4,500.00NGN
1 سال
N4,500.00NGN
1 سال
N4,500.00NGN
1 سال
.name
N4,000.00NGN
1 سال
N4,000.00NGN
1 سال
N4,000.00NGN
1 سال
.ng
N9,400.00NGN
1 سال
N9,400.00NGN
1 سال
N9,400.00NGN
1 سال
.name.ng
N500.00NGN
1 سال
N500.00NGN
1 سال
N500.00NGN
1 سال
.sch.ng
N1,200.00NGN
1 سال
N2,200.00NGN
1 سال
N1,200.00NGN
1 سال
.xyz
N6,000.00NGN
1 سال
N6,000.00NGN
1 سال
N6,000.00NGN
1 سال
.co.uk
N8,500.00NGN
1 سال
N8,500.00NGN
1 سال
N8,500.00NGN
1 سال
.date
N12,000.00NGN
1 سال
N12,000.00NGN
1 سال
N12,000.00NGN
1 سال
.space
N4,500.00NGN
1 سال
N4,500.00NGN
1 سال
N4,500.00NGN
1 سال
.website
N8,500.00NGN
1 سال
N8,500.00NGN
1 سال
N8,500.00NGN
1 سال
.us
N4,200.00NGN
1 سال
N4,200.00NGN
1 سال
N4,200.00NGN
1 سال
.me
N12,000.00NGN
1 سال
N12,000.00NGN
1 سال
N12,000.00NGN
1 سال
.tv
N13,000.00NGN
1 سال
N13,000.00NGN
1 سال
N13,000.00NGN
1 سال
.edu.ng
N10,000.00NGN
1 سال
N8,000.00NGN
1 سال
N10,000.00NGN
1 سال
.gov.ng
N10,000.00NGN
1 سال
N8,000.00NGN
1 سال
N10,000.00NGN
1 سال
.net.ng
N1,100.00NGN
1 سال
N1,100.00NGN
1 سال
N1,100.00NGN
1 سال
.org.uk
N8,500.00NGN
1 سال
N8,500.00NGN
1 سال
N8,500.00NGN
1 سال
.online
N13,000.00NGN
1 سال
N13,000.00NGN
1 سال
N13,000.00NGN
1 سال
.club
N7,500.00NGN
1 سال
N7,500.00NGN
1 سال
N/A
.news new!
N11,000.00NGN
1 سال
N11,000.00NGN
1 سال
N11,000.00NGN
1 سال
.buzz new!
N15,000.00NGN
1 سال
N15,000.00NGN
1 سال
N15,000.00NGN
1 سال
.cn
N4,000.00NGN
1 سال
N4,000.00NGN
1 سال
N4,000.00NGN
1 سال
.i.ng
N1,100.00NGN
1 سال
N1,100.00NGN
1 سال
N1,100.00NGN
1 سال
.on.gov.ng
N4,500.00NGN
1 سال
N4,500.00NGN
1 سال
N4,500.00NGN
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains