התחברות הגישה לחלק זה באתר מוגבלת ללקוחות רשומים בלבד

Suspension of all GTB Payments! Kindly avoid making payments into any of our GTBank accounts! All payments should be made into any of the following:
  • Zenith account
  • Paystack
  • Bitcoin